In de maand april 2018 worden er verkiezingen gehouden voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP.
Deelnemers en pensioengerechtigden kunnen op een kandidaat van hun keuze stemmen. ABP moet u informeren.

  • FOG-ABP verzet zich als samenwerkende, onafhankelijke belangenbehartigers van Defensie, Politie, Rijkswaterstaat, Schiphol, Loodswezen en Beroepsonderwijs tegen de voortdurend toenemende aantasting van de overeengekomen aanspraken van alle gepensioneerden in alle loonschalen door de politiek en sociale partners.

  • Gepensioneerden hebben hun steentje aan de maatschappij bijgedragen.
    Zij verdienen het om persoonlijk, op een voor hen passende manier duidelijk geïnformeerd en betrokken te worden bij hun nieuwe inkomen. Ook als zij niet digitaal onderlegd zijn.

  • Alleen een kostendekkende premie kan op de lange duur een garantie zijn voor een waardevaste pensioenopbouw voor jong en oud.

  • Met een kostendekkende premie en een bewust, goed renderend beleggingsbeleid krijgen we een zo groot mogelijke zekerheid en een optimale koopkracht. Pensioen is een spaarregeling van werkgever en werknemer en de politiek hoort daar met ‘trucs’ als doorsneesystematiek, gedempte premie en rekenrente wat ons betreft buiten te blijven.

  • Bent u als gepensioneerde van het ABP niet meer georganiseerd bij een vakbond of anderszins voor uw belangenbehartiging? Wilt u toch invloed hebben? Dan hebt u nu de kans om met uw stem die inderdaad te krijgen. Geef ons uw vertrouwen, steun daarmee onze onafhankelijke mening en stem op lijst 4 FOG-ABP.

  • zie onderaan voor de instructie

 

info@fog-abp.nl

Verenigingen in de federatie:

Koninklijke Vereniging
van Eervol ontslagen Officieren van
de Nederlandse krijgsmacht

KVEO

www.kveo.nl
Bppol

Belangenvereniging Pensioengerechtigden
Politie

BPPol

www.bppol.nl
VOR

Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat

VOR

vorrws.nl
logo

Vereniging Gepensioneerden Schiphol

VG-Schiphol

www.vgschiphol.nl
loodsen

Vereniging Nederlandse oud-Loodsen

VNoL

www.vnol.nl
 

Vereniging Gepensioneerden
Nationale Hogeschool
voor Toerisme en Verkeer

NHTV

geen website

URGENT

INSTRRUCTIE

 

Onze sectretaris doet een dingend beroep op de gepensioneerden om te stemmen.

Wil je dat gemakkelijk doen, klik op
https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/stem-nu-voor-nieuwe-verantwoordingsorgaan.aspx

Je klantnummer – dat je moet invullen - staat op je pensioen overzicht. (bovenaan rechts).
De economie draait, de lonen stijgen en de boodschappen en de zorgkosten worden duurder,
maar de pensioenen blijven steken, we missen al 14% niet toegekende indexatie.
En zelfs zijn we er niet geheel zeker dat er geen korting meer komt.

Laten we er voor zorgen dat onze vertegenwoordigers worden gekozen.
STEM STEM STEM LIJST 4.

(stemmen kan tot en met 30 april)


Alle ABP-gepensioneerden kunnen stemmen.
Zij mogen ook op onze kandidaten stemmen!

Via www.abp.nl heeft ABP een aantal doorklik mogelijkheden geboden, waarmee u zich breder kunt oriënteren op, bijvoorbeeld, het verkiezingsreglement.
Ook is daar “ZO BRENGT U UW STEM UIT” , een blad met uitgebreide informatie, waarbij ook het telefonisch stemmen wordt uitgelegd.


De verkorte internet-procedure gaat via https://abp.digitaleverkiezing.nl/login/