FOG-ABP

de Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP,

houdt als samenwerkende belangenbehartigers van onder meer Defensie, Politie, 
Rijkswaterstaat, Luchthavens, Loodswezen en Beroepsonderwijs actief 
toezicht op de naleving door ABP en politiek van de overeengekomen 
aanspraken van alle gepensioneerden bij ABP.

FOG-ABP heeft twee zetels  in het verantwoordingsorgaan-ABP
en vormt een coalitie met de fracties CMHF, AC en NBP.

 

info@fog-abp.nl

Verenigingen in de federatie:

Koninklijke Vereniging
van Eervol ontslagen Officieren van
de Nederlandse krijgsmacht

KVEO

www.kveo.nl
Bppol

Belangenvereniging Pensioengerechtigden
Politie

BPPol

www.bppol.nl
VOR

Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat

VOR

vorrws.nl
logo

Vereniging Gepensioneerden Schiphol

VG-Schiphol

www.vgschiphol.nl
loodsen

Vereniging Nederlandse oud-Loodsen

VNoL

www.vnol.nl